top of page

|| Vidya Eva Dhanam ||

Shri Hanuman Shikshan Prasarak Sanstha , Malshiras Dist: Solapur (MS)

HANUMAN
MARGDARSHAK

sameer gandhi kala mahavidyalaya malshiras 

FACULTY members 

TEACHING & NON TEACHING STAFFSTAFF

list of FACULTY members 

TEACHERS DIARY 

bottom of page