top of page
Sphere on Spiral Stairs

sameer gandhi kala mahavidyalaya malshiras 

|| Vidya Eva Dhanam ||

Shri Hanuman Shikshan Prasarak Sanstha , Malshiras Dist: Solapur (MS)

PROF. DR. GEJAGE DEVIDAS SADHU 

MA, M.Phil , Ph.D , SET

bottom of page