top of page

|| Vidya Eva Dhanam ||

Shri Hanuman Shikshan Prasarak Sanstha , Malshiras Dist: Solapur (MS)

sameer gandhi kala mahavidyalaya malshiras 

IQAC 2014-15
IQAC 2015-16
IQAC 2016-17
IQAC 2018-19
bottom of page